!!! Využijte speciální nabídky na registraci RK zdarma a zvýhodněnou nabídku na export nemovitostí přes Reax, Real PC a Real Studio !!!
Informace
Všeobecné podmínky
Formy inzerce
Ceník

Všeobecné smluvní podmínky

 • Provozovatel se zavazuje umožnit uživateli přístup na portál www.bytyadomy.cz v rozsahu objednaných služeb uživatelem
 • Uživatelem se stává právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, která se zaregistrovala na tomto portálu
 • Zaregistrováním uživatel souhlasí se všeobecnými podmínkami
 • Uživatel souhlasí se zveřejniním jím vložených nabídek a jiných záznamů na portálu provozovatele nebo osobou tím pověřenou
 • Za údaje nabídek nebo jiných záznamů zodpovídá její zadavatel a zavazuje se udržovat nabídku nebo jiné záznamy v aktuálním stavu a pravidelně ji aktualizovat
 • Ceny za objednané služby se řídí podle uvedeného aktuálního ceníku
 • Zpoplatněny jsou zvýhodněné nabídky a jiné záznamy, provozovatel si vyhrazuje právo neuhrazenou reklamu bez předchozí domluvy vymazat
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, či svým obsahem neodpovídají zájmům nebo poškozují provozovatele.
 • Veškeré údaje zadané uživatelem za účelem registrace a inzerce na portálu nebudou provozovatelem zneužity.
 • Uživatel odpovídá za škodu vzniklou provozovateli porušením těchto všeobecných podmínek a platných právních předpisů.
 • Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejněním. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, na změny budou uživatelé upozorněni na stránkách.
EVROPA Realitní kancelář